Skole (Norsk)

Plakater

Vegg plakater til ulike formål i både sløyd- og keramikksalen

Bærekraft

Miljø relaterte plakater og ressurser

Andre plakater

Den internasjonale kvinnedagen og mer

Utsmykking på Voksen barneskole, Oslo

Synliggjøring av faget Kunst og håndverk